top of page

UPISI U VRTIĆ


ODLUKA O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ SLATKI SVIJET ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA E-UPISI ZA RODITELJE

POZIV ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE ZA PED.GOD. 2022./2023.

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA UPIS U DJEČJE VRTIĆE

PRIJEDLOG LISTE VRTIĆ - BODOVI

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPS DJECE U DV U PED.GPD. 2022/2023 PO DOBNIM SKUPINAMA I OBJEKTIMA

LISTA REDA PRVENSTVA
bottom of page